Den Korte Avis | Opsigtsvækkende udvikling: Italien får grønt lys til at sejle illegale migranter til Albanien

Den Korte Avis | Opsigtsvækkende udvikling: Italien får grønt lys til at sejle illegale migranter til Albanien


Italienerne var godt trætte af de mange illegale migranter, der væltede ind fra Middelhavet.

 

Derfor stemte de på Georgia Meloni, som gik til valg på at stoppe strømmen af illegale migranter.

 

Hun blev Italiens premierminister i oktober 2022.

 

Og nu ser det ud til at hun for alvor kan begynde at indfri sit valgløfte.

 

For fremtiden vil mange illegale migranter ikke kommer ind i Italien, som de havde planlagt. I stedet vil de blive sejlet til Albanien.

 

Meloni har nemlig lavet en opsigtsvækkende aftale med regeringen i Albanien om, at de illegale migranter, der bliver samlet op af et italiensk skib skal sejles til Albanien.

 

Her skal de bo i to asylcentre, hvorfra de kan søge om asyl. Centrene skal drives af Italien.

 

To oppositionspartier i Albanien var imod. De mente, at aftalen skadede Albaniens territoriale integritet. Derfor indbragte de sagen for Albaniens forfatningsdomstol.

 

Men det afviste domstolen i dag mandag, hvor den traf sin endelige afgørelse.

 

Aftalen skal godkendes i det albanske parlament, inden den kan træde i kraft. men det ser ud til at være en formsag.

 

Rwanda

I Storbritannien har den britiske regering fået vedtaget et lovforslag, der gør det muligt at sende illegale migranter til Rwanda.

 

Her er der dog fortsat lang vej til, at det bliver ført ud i livet.

 

Men efter alt at dømme er der med beslutningerne i Italien og Storbritannien sket en opsigtsvækkende udvikling i forsøget på at bremse tilstrømningen af illegale migranter til Europa.

Source link