Den Korte Avis | Nyt forslag til koranlov: Løkkes pinlige knæfald for islamister – koranafbrændinger kan allerede nu forbydes, men det glemmer han at fortælle

Den Korte Avis | Nyt forslag til koranlov: Løkkes pinlige knæfald for islamister – koranafbrændinger kan allerede nu forbydes, men det glemmer han at fortælle


Det lugter lagt væk af manipulation med både befolkning af Folketing.

 

Nu viser det sig, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussens (M) argument  for nødvendigheden af at indføre en lov, der skal forbyde afbrændinger af Koranen foran ambassader og andre steder, ikke har hold i virkeligheden.

 

Muligheden for at forbyde en Koranafbrænding er der allerede og er blevet brugt.

 

Det fastslår formanden for Dommerfuldmægtigforeningen, Nina Palesa Bonde.

 

I et indlæg i Berlingske fredag den 27. oktober skriver hun således, at:

 

”Rasmus Paludan allerede i februar måned har modtaget et påbud mod koranafbrændinger med hjemmel i den nuværende politilov, og at han derfor faktisk er blevet stoppet.”

 

Operationskniven til det meget omtalte kirurgiske indgreb har altså været der hele tiden og ligget klar til brug.

 

Og er vel at mærke allerede blevet brugt.

 

Også før de iranske mullaher sagde bøh og skræmte Lars Løkke Rasmussen ned i et kaninhul.

 

Og nu forsætter justitsministeren i fin stil manipulationen

Efter at regeringens oprindelige forslag om en Koranlov er blevet kritiseret sønder og sammen i både Danmark og internationalt, fremsatte justitsminister Peter Hummelgaard (S) i fredags et revideret forsalg.

 

Her præciseres det mere konkret, hvad det er, der er helligt og derfor skal behandles med varsomhed.

 

Begrundelsen for lovforslaget er der til gengæld ikke ændret på.

 

I forbindelse med fremsættelsen af det reviderede forslag skriver Justitsministeriet således fredag på sin hjemmeside, at:

 

”Lovforslaget har til formål at sætte ind overfor de systematiske forhånelser, som bl.a. har været med til at skærpe terrortruslen mod Danmark.”

 

Og herefter hedder det videre, at:

 

”Rigspolitiet har oplyst, at der siden den 21. juli 2023 og til og med den 24. oktober 2023 har været anmeldt 483 demonstrationer med bog- eller flagafbrændinger i Danmark.”

 

Ikke et ord om, at disse anmeldte demonstrationer blot kan forbydes med henvisning til Politiloven, sådan som det hidtil er sket med de forbud, som Rasmus Paludan har fået.

 

Men på den anden side ville det jo så også medføre, at hele grundlaget for argumentationen om terrortrusler på grund af afbrændinger vil falde til jorden.

 

Og dermed få et flertal af politikerne i Folketinget til at vågne op og erkende, at Løkke Rasmussen med sin såkaldt nye globale virkelig er i fuld gang med at betræde en sti, der hedder islamisk underkastelse.

 

Det bliver mullaherne, der skal fortolke loven

Helt centralt er lovforslaget ændret således, at forbuddet alene vil gælde utilbørlig behandling af ”et skrift, der har væsentlig religiøs betydning” eller ”en genstand, der fremstår som et sådant skrift”.

 

Af Justitsministeriets forklarende noter fremgår det, at det skal være op en konkret retlig vurdering med inddragelse af religionsvidenskabeligt sagkundskab, der skal vurdere, om et skrift har væsentlig religiøs betydning.

 

”Det vil således ikke være det enkelte anerkendte trossamfund, der vurderer, om et specifikt religiøst skrift skal anses for omfattet af bestemmelsen,” skriver Justitsministeriet beroligende.

 

Men tilføjer så, at:

 

”Oplysninger fra f.eks. et anerkendt trossamfund, om hvad trossamfundet måtte betragte – eller ikke betragte – som skrifter med væsentlig religiøs betydning, vil dog naturligt kunne indgå i den vurdering af skriftets religiøse betydning for trossamfundet, der skal foretages.”

 

Sagt på en anden måde, så har regeringen her åbnet for en ladeport og givet mullaher og imamer indflydelse på, hvordan dansk lovgivning skal tolkes.

 

Set med en dommers neutrale øjne må en mullahs tolkning af islam til enhver tid nødvendigvis være mere kompetent end religionsprofessor Jensens.

 

Og på det grundlag vil en dom til enhver tid blive afsagt.

 

Islamisering for fuld udblæsning

Koranafbrændinger eller ej, så står vi står midt i en global værdikamp om valget mellem frihedsrettigheder og aggressiv islamisme, og her har regeringen med Lars Løkke Rasmussen i spidsen valgt side.

 

Efter pres fra slyngelregimerne i de muslimske taberlandes organisation, OIC, er den med Koranloven nu ved at underordne Danmark i en taberreligion, der i det 21. århundrede er så svag, at den kun kan gøre sig gældende ved hjælp af terror.

 

Eller, som Berlingske fastslog det i overskriften til sin leder i fredags om det reviderede udkast til Koranloven:

 

”Regeringen holder stædigt fast i islamisk underkastelse”.

 

Kilder til denne artikel:

https://www.justitsministeriet.dk/pressemeddelelse/regeringen-vil-saette-ind-over-for-systematiske-forhaanelser-af-religioese-skrifter/

 

https://www.berlingske.dk/synspunkter/aendringen-af-koranloven-er-en-politisk-gratis-aendring-for-regeringen

 

https://www.berlingske.dk/ledere/berlingske-mener-regeringen-holder-staedigt-fast-i-islamisk-underkastelse

Source link