Den Korte Avis | Nordea tiltalt i Danmarks største sag om hvidvask i banksektoren – det handler om 26 milliarder, siger politiet

Den Korte Avis | Nordea tiltalt i Danmarks største sag om hvidvask i banksektoren – det handler om 26 milliarder, siger politiet


Først var det Danske Bank, der fik en tur i vaskemaskinen for hvidvask og i december 2022 en bøde på 3,5 milliarder kroner og konfiskation af 1,2 milliarder kroner.

 

Og nu er turen kommet til Nordea.

 

Således oplyser National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i dag fredag en pressemeddelelse, at der er rejst tiltale mod Nordea for hvidvask.

 

Og det er ikke småpenge, der er tale om.

 

Tiltalen lyder på hvidvask af i alt 26 milliarder kroner.

 

Russiske kunder på Vesterport

 

Efter NSK’s opfattelse er det blandt andet sket ved, at Nordea ikke har undersøgt bankens russiske kunders transaktioner tilstrækkeligt, og at Nordea har tilsidesat advarsler om transaktioner til vekselkontorer i København

 

Tiltalen dækker forhold, der som nævnt samlet omfatter transaktioner for godt 26 milliarder kroner.

 

Sagen begyndte i 2016, hvor den daværende Statsadvokat for Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) fra Finanstilsynet modtog en politianmeldelse af Nordea for omfattende overtrædelser af hvidvaskloven.

 

I 2019, umiddelbart før sagen var klar til at komme for retten, tilgik der nye oplysninger fra Finanstilsynet.

 

Denne gang handlede det om bankens manglende kontrol med en lang række store russiske kunder i Nordeas Vesterport afdeling, International Branch.

 

Største sag om hvidvask i banksektoren

Det gav anledning til en ny omfattende efterforskning om overtrædelser af hvidvaskloven.

 

Nordea har som led i deres forsvar senest i 2023 fremkommet med yderligere omfangsrigt materiale.

 

Det har ikke ændret på NSK’s vurdering af sagen, og der er i dag rejst tiltale mod Nordea.

 

”Tiltalen i sagen er den mest omfattende om overtrædelser af hvidvaskloven, som vi har set i banksektoren i Danmark. Nordea har efter vores vurdering i adskillige tilfælde tilsidesat sine forpligtelser,” siger Advokaturchef Nathalie Ghiorzi Elias fra NSK og fortsætter:

 

”Dermed er godt 26 milliarder kroner strømmet gennem banken, på trods af at der kunne være mistanke om, at pengene var knyttet til hvidvask.”

 

Der er ikke fundet grundlag for at rejse tiltale mod enkeltpersoner i sagen.

 

Sagen afventer nu berammelse ved Københavns Byret og vil blive ført i samarbejde med Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet (SSK).

 

Nordea var forberedt

Nordea har forberedt sig og foretog allerede i 2019 en hensættelse og mener i dag, at den er tilstrækkelig til at dække sagen.

 

Det oplyser chefjurist i Nordea, Anders Holkmann Olsen, til Berlingske.

 

”Vi er ærgerlige over, at sagen skal for retten. Nordea har flere gange tidligere erkendt, at der dengang var mangler i vores systemer og processer til at bekæmpe økonomisk kriminalitet,” siger Andreas Holkmann Olsen og fortsætter:

 

”Det undskylder vi for, og vi har flere gange sagt, at vi forventede at modtage en bøde. Men vi er ikke enige i National enhed for Særlig Kriminalitets vurdering af sagen.”

 

Kilder til denne artikel:

https://politi.dk/national-enhed-for-saerlig-kriminalitet/nyhedsliste/nordea-tiltalt-i-omfattende-hvidvasksag/2024/07/05

 

https://www.berlingske.dk/virksomheder/nordea-tiltalt-i-hidtil-mest-omfattende-hvidvasksag

Fakta om NSK

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) er en landsdækkende enhed, hvor de mest specialiserede kompetencer i politi og anklagemyndighed er samlet. Det gælder inden for organiseret kriminalitet, økonomisk kriminalitet og digital kriminalitet samt efterforskningsunderstøttelse. NSK har egen anklagemyndighed, der fører enhedens straffesager.

 

De komplekse sager, som NSK efterforsker og strafforfølger, kan være inden for eksempelvis organiseret hvidvask, organiseret skatteunddragelse, bandekriminalitet, organiseret narkotikakriminalitet samt digital kriminalitet.

 

NSK understøtter desuden hele dansk politi med specialiseret ekspertise inden for blandt andet kriminalteknik, it-efterforskning samt analyse- og efterretningsarbejde.

 

NSK’s efterforskning og strafforfølgning er målrettet de sager, hvor kriminaliteten gør størst skade på samfundet, og hvor indsatsen har den største effekt, så enheden bedst muligt beskytter Danmark mod de største kriminalitetstrusler på både kort og lang sigt.

 

Der er cirka 1.200 ansatte i NSK. Enheden har hovedsæde i Ejby ved Glostrup og har derudover lokationer i Aarhus, Fredericia, Randers, Karlslunde og København samt en midlertidig lokation i Silkeborg.

Source link