Den Korte Avis | Mette Frederiksens stramme politik: Asyl til flygtninge fra muslimske lande har medført over to tusinde familiesammenføringer

Den Korte Avis | Mette Frederiksens stramme politik: Asyl til flygtninge fra muslimske lande har medført over to tusinde familiesammenføringer


Statsminister Mette Frederiksen (S) bryster sig af, at hun fører en stram udlændingepolitik.

 

”Vi skal passe på, at der ikke kommer for mange til vores land, ellers kan vores sammenhængskraft ikke eksistere. Den er allerede udfordret,” lød fra Mette Frederiksen under en debat i Folketinget fredag den 22. januar 2021.

 

Ikke desto mindre har hendes regeringer via asyl og familiesammenføringer åbnet portene for de mest problematiske flygtninge af alle.

 

Dem, der ikke er interesseret i integration og sammenhængskraft, og som især gør sig bemærket med kriminalitet.

 

Der er tale om flygtninge fra de såkaldte 28 muslimske Menapt-lande, og som tidligere udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) har betegnet som uintegrerbare, dybt kriminelle og på offentlig forsørgelse. Det er Mellemøsten, Afrika, Tyrkiet, Pakistan og Afghanistan.

 

Den Korte Avis har kigget på, hvor mange af dem, der er blevet lukket ind i landet i Mette Frederiksens regeringsperioder siden 2019 og til og med 2022.

 

Antallet er overraskende.

 

Udgør over halvdelen af dem, der får asyl

I Mette Frederiksens regeringsperioder har i alt 4.254 flygtninge fået asyl i Danmark.

 

Af dem udgjorde flygtninge fra de pågældende muslimske lande med i alt 2.384 personer lidt over halvdelen, fremgår det af tal, som Den Korte Avis manuelt har trukket ud af Danmarks Statistiks tabeller om asyl.

 

Syrerne, der er en af de mest kriminelle folkegrupper i Danmark, udgør med i alt 1.209 langt hovedparten af dem, der her har fået asyl efterfulgt af 296 af iranere.

 

De over otte hundrede afghanere, der i 2021 og 2022 kom til Danmark under særloven for afghanere, er ikke talt med.

 

Ud over dem har til gengæld i alt 282 afghanere fået asyl i Danmark i Mette Frederiksens regeringsperioder.

 

Hustruer og børn følger efter

Når regeringen henviser til lave asyltal som et resultat af sin politik, stikker den både folk blår i øjnene og sminker virkeligheden.

 

Asyltallene er vitterligt lave. Ikke som følge af Mette Frederiksens anstrengelser, men snarere på grund af Dansk Folkepartis pionerarbejde og Inge Støjbergs periode som udlændinge- og integrationsminister.

 

Problemet er blot, at i realiteternes verden kan en person, der har fået asyl, hurtigt blive til flere, når resten af familien følger efter.

 

I Mette Frederiksens regeringsperiode kan hendes såkaldt stramme udlændingepolitik således bedst illustreres ved, at der på flygtningeområdet fra 2019 og til og med 2022 er blevet givet tilladelse til i alt 2.694 familiesammenføringer.

 

Der er tale om 1.460 ægtefæller og 1.234 børn.

 

Og for nu at sætte statsministerens bekymring for landets sammenhængskraft i relief, så udgør den gruppe, der ønsker alt andet end sammenhæng og integration over halvdelen af de familiesammenførte.

 

Ud af de i alt 2.694 familiesammenføringer i Frederiksens regeringsperioder, udgør familiesammenføringer i den problematiske muslimsk dominerede Menapt-gruppe med 1.712 familiesammenførte langt over halvdelen.

 

De fordeler sig med 979 ægtefæller og 733 børn.

 

Og det forsætter i år – og vil gøre det i årene fremover

Indtil videre har Mette Fredriksens stramme udlændingepolitik her i årets første ni måneder givet sig udslag, at der på asylområdet er blevet givet tilladelse til 432 familiesammenføringer.

 

De fordeler sig med 276 ægtefæller og 156 børn, og hvor blandt andet syrere indtil videre har fået tilladelse til 104 familiesammenføringer.

 

I 2021 toppede syrerne, der er en af landets mest kriminelle befolkningsgrupper, med 120 ægtefællesammenføringer samt 106 børn.

 

Og det slutter ikke her. Disse ægtefæller får som regel børn.

 

At kalde det en stram udlændingepolitik er at stramme den lige vel meget – for nu at sige det mildt.

 

Menapt-landene finder du her:

Menapt-gruppen omfatter Syrien, Kuwait, Libyen, Saudi-Arabien, Libanon, Somalia, Irak, Qatar, Sudan, Bahrain, Djibouti, Jordan, Algeriet, Forenede Arabiske Emirater, Tunesien, Egypten, Marokko, Iran, Yemen, Mauretanien, Oman, Afghanistan, Palæstina, Gaza, Vestbredden, Østjerusalem, Pakistan og Tyrkiet.

 

Kilder til denne artikel:

https://www.folketingstidende.dk/samling/20201/salen/M53/20201_M53_referat.pdf

 

https://www.folketingstidende.dk/samling/20201/salen/M53/20201_M53_referat.pdf (Tabelkode: VAN66)

 

https://us.dk/media/10616/seneste-tal-september-2023.pdf

Source link