Den Korte Avis | Mette Frederiksen lancerede en kontroversiel regering på et uigennemtænkt grundlag – det skulle gå galt, og det gør det nu

Den Korte Avis | Mette Frederiksen lancerede en kontroversiel regering på et uigennemtænkt grundlag – det skulle gå galt, og det gør det nu


En aktuel Gallup-måling viser, at Mette Frederiksens brede regering er særdeles upopulær.

 

Gallup har lavet en måling over vælgernes vurdering af regeringens ministre.

 

Den viser at regeringen som helhed får en meget lav karakter af vælgerne, og den giver Mette Frederiksen en meget lav karakter. Læs hele målingen i Berlingske.

 

Den samlede bedømmelse er på 3,2 på den almindelige 12-skala.

 

Det er langt under karakteren til den tidligere socialdemokratiske mindretalsregering.  Her var den gennemsnitlige karakter helt oppe på 7,1 i oktober 2020, skriver Berlingske. Og det laveste, statsminister Mette Frederiksens regering dengang kom ned på, var karakteren 5,4.

 

Bedømmelsen af Mette Frederiksen og de andre ministre

Mindst lige så slemt ser det ud for den personlige bedømmelse af Mette Frederiksens egen indsats.

 

I karakterbogen får ministrene generelt en lunken vurdering, skriver Berlingske. Karaktererne ligger på en skala fra -10 til 10, – som rækker fra meget dårligt til meget godt.

 

Her får Mette Frederiksen i gennemsnit kun -1,2 i karakter af danskerne, skriver Berlingske.

 

Kun klimaminister Lars Aagaard (M), ældreminister Mette Kierkegaard (M) og fødevareminister Jacob Jensen (V) får en dårligere bedømmelse.

 

I tidligere bedømmelser har Mette Frederiksen klaret sig langt bedre.

 

Hårde ord fra forskere

Mette Frederiksen får hårde ord med på vejen af valgforskere i Berlingske.

 

“Det vildeste er den enorme apati og dybe modvilje, man fornemmer: At vælgerne simpelthen oplever regeringen som det rene ingenting – som en konstruktion, der ikke er levedygtig, som simpelthen bare er færdig, det er virkelig voldsomt”, siger Jesper Claus Larsen, der er fremtrædende ekspert i meningsmålinger.

 

Martin Vinæs Larsen, der er valgforsker ved Aarhus Universitet, siger til avisen: Danmark har en utroligt upopulær regering med meget, meget få venner”.

 

Og en tredje valgforsker, Kasper Møller Hansen finder det svært at se, hvordan regeringen kollektivt kan komme ud af den dårlige situation. (Berlingske)

 

Forskerne mener, at de dårlige målinger for Mette Frederiksen gør det uhyre vanskeligt for hende at få vendt befolkningens negative bedømmelse af hende og regeringen.

 

Det er ikke, fordi danskerne som sådan er imod bredt samarbejde. Tværtimod er de fleste vælgere principielt  positive over for samarbejde hen over midten.

 

Men man fornemmer hos mange vælgere en reaktion, der lyder noget i retning af: Det var nu altså ikke lige det, vi havde i tankerne.

 

Mange vælgere kan ikke se, at Danmark skulle være i en så vanskelig situation, at man er nødt til at skabe en bred samlingsregering – en slags kriseregering.

 

Og man kan slet ikke se, at vi har en politisk krise, der er så dyb, at det var nødvendigt at fjerne den elskede Store Bededag. Regeringen har udmalet et politisk-økonomisk drama, som vælgerne ikke kan nikke genkendende til.

 

Danmark er jo alt i alt et stabilt og velfungerende land. Det er ikke et land i krise. Derfor kan man ikke fortænke mange danskere i at tænke: “Hvorfor i alverden skal vi have en bred kriseregering, når vi ikke har en krise?”

 

Principielt synes de fleste, at det er godt med bredt samarbejde. Men venstrefolk kan ikke lige se, hvorfor vi er i en så alvorlig situation, at de skal være med til at føre socialdemokratisk politik.

 

Og socialdemokrater kan ikke lige se, hvorfor de skal slå deres politiske klude sammen med den Lars Løkke, som normalt har været en modstander for dem.

 

De er villige til et bredt politisk samarbejde, men der skal være en særligt presserende grund til at lave et regeringssamarbejde. Og denne presserende grund har mange vælgere i både den socialdemokratiske og den borgerlige lejr lidt svært ved at se her og nu.

 

Det smitter naturligvis af på vælgerne. De er vrangvillige og ‘ubegejstrede’. Hjertet er ikke rigtig med, og stemningen er dårlig.

 

Det hele bliver kun værre af, at Mette Frederiksen har mistet autoritet. Afskaffelsen af Store Bededag bidrog en hel del til dette, fordi vælgerne ikke kunne se nødvendigheden i det. Det kostede dyrt på regeringens og frem for alt på Mette Frederiksens opbakning.

 

Det værste i en sådan situation er ikke, at regeringen foretager sig noget, som mange vælgere er uenige i. Det værste er, at regeringen foretager sig ting, som støder vælgerne, og som de ikke kan se meningen med.

 

Dette er i dag regeringens ubestridt største problem: Vælgerne er ikke bare uenige. De ryster på hovedet og mister respekten for de ansvarlige politikere.

 

Her går vejen til en alvorlig krise i dansk politik. Med et fint ord kan man kalde det en legitimitetskrise. Sagt på jævnt dansk: Man kan ikke forstå, hvorfor de politisk ansvarlige gør, som de gør – og så ryger tilliden til dem.

 

Problemet er ikke så meget, at Mette Frederiksen fandt på at danne en bred regering. Problemet var – og er – at hun og hendes fæller ikke kunne finde ud af, hvad de skulle stille op med en sådan bred regering. Hvad skulle den til for? Hvor ville man hen med den?

 

Danskerne er et oplyst folkefærd. Hvis de skal gå med på noget, der kan virke kontroversielt, så vil de i hvert fald vide, hvorfor det skulle være nødvendigt.

 

Men det har de i alt for høj grad manglet. Danskerne var ikke bare imod afskaffelsen af store bededag, fordi de mistede et privilegium. De var imod afskaffelsen af store bededag, fordi de ikke fik nogen ordentlig forklaring på, hvorfor det var nødvendigt. Det var ud i det blå.

 

Det skabte dyb mistillid til de ansvarlige politikere. Denne dybe mistillid var langt alvorligere end bare det, at danske lønmodtagere mistede en helligdag. Og for Mette Frederiksen var den decideret fatal.

 

Regeringen mistede slet og ret sin legitimitet i mange danskeres øjne. De kunne ikke se, hvad de skulle med denne regering, og de stolede ikke på den.

 

Denne følelse af svigt slog meget kraftigt igennem hos vælgerne. De var fulde af både vrede og foragt for en regering, som i den grad var ude af stand til at forklare, hvad den foretog sig – og hvorfor.

 

Det hele blev naturligvis kraftigt forværret af, at regeringens to ledende skikkelse – Mette Frederiksen og Lars Løkke – i den grad har manglet fælles fodslag.

 

Det har kostet meget dyrt på vælgernes tillid til regeringens duelighed.

 

Løkke var i forvejen folkeligt set en katastrofe. Og Mette Frederiksen blev det, da hun forsøgte at skabe et politisk sammenhold ud af noget, der i virkelighedens verden hang elendigt sammen.

 

Resultatet af dette misk-mask er en total mangel på folkelig entusiasme for denne kunstigt skabte og rodet forberedte regering.

Source link