Den Korte Avis | Livsvarigt fængsel til Emilie Mengs morder – den tidligere marketingschef Philip Westh, der er kendt skyldig i alle anklage, har anket til Østre Landsret

Den Korte Avis | Livsvarigt fængsel til Emilie Mengs morder – den tidligere marketingschef Philip Westh, der er kendt skyldig i alle anklage, har anket til Østre Landsret


Står det til nævningetinget ved Retten i Næstved, skal den 33-årige og nu tidligere marketingschef, Philip Patrick Westh, tilbringe resten af sit liv i fængsel.

 

Retten har dermed fulgt anklager Thea Høsts påstand om en dom på livsvarigt fængsel.

 

Hans advokat, Karina Skou, havde nedlagt påstand om 16 års fængsel.

 

Tidligere i dag blev han kendt skyldig i voldtægt og drab på den 17-årige Emilie Meng, kendt skyldig i bortførelse og seksuel mishandling og voldtægt mod 13-årig pige med planer om at dræbe hende samt overfald med henblik på voldtægt af en 15-årig pige.

 

Den tidligere marketingschef har under hele sagen erklæret sig uskyldig i alle de dømte forhold på nær bortførelse og seksuel mishandling af den 13-årige pige, som han holdt som sexslave i næsten et døgn.

 

Idømt erstatningskrav på over en halv million

Udover dommen på livsvarigt fængsel blev den dømte nu tidligere marketingschef Philip Patrich Westh også idømt erstatning til sine ofre og deres pårørende.

 

Kravet løber samlet op i 575,411 kroner, der fordeler sig således:

 

Til den 13-årige pige Kirkerup, som han bortførte og holdt som sexslave i et næsten et døgn, skal han betale en godtgørelse på 295.415 kroner.

 

Til Emilie Mengs moder skal han betale en godtgørelse på i alt 139.996 kroner.

 

Til Emilie Mengs to søskende skal han til hver betale en godtgørelse på 50.000 kroner.

 

Endelig skal han til den 15-årige efterskoleelev fra Sorø betale en godtgørelse på 40.000.

 

Ligesom i skyldsspørgsmålet var der også i nævningetinget enighed om straffens omfang.

 

Men nu sagen starter på ny

Dermed er der dog ikke sat et endeligt punktum for en af nutidens største, mest omfattende og mest komplicerede retssager.

 

Den dømte Philip Patrich Wests advokat oplyser, at han har anket sagen til Østre Landsret med krav om frifindelse for den del af dommen, hvor han ikke kender sig skyldig.

 

Og dermed starter det hele forfra igen med bevisførelse med videre.

 

Philip Westh blev kendt skyldig fredag formiddag

Den 33-årige tidligere marketingschef, Philip Patrich West, fremstår som en pæn og nydelig mand og enhver svigermors drøm.

 

Men skindet kan som bekendt bedrage.

 

Den pæne marketingschef er i dag ved et nævneting ved Retten i Næstved blevet kendt skyldig i en lang række afskyvækkende forbrydelser, herunder drab.

 

De otte nævninge og de tre juridiske dommere var enige om at finde Philip Patrich West skyldig i:

 

Drabet i juli 2016 på den 17-årige Emilie Meng i juli 2016 i Korsør, som han bortførte og voldtog under særligt skærpende omstændigheder samt for usømmelig omgang med hendes lig.

 

Han er endvidere fundet skyldig i vold og trusler samt forsøg på langvarig frihedsberøvelse og voldtægt under særligt skærpende omstændigheder af en 15-årig efterskoleelev i november 2022 i Sorø.

 

Han er desuden fundet skyldig i vold, herunder grov vold, langvarig frihedsberøvelse, forsøg på manddrab, voldtægt under særligt skærpende omstændigheder, ulovlig tvang og blufærdighedskrænkelse af en 13-årig pige i Kirkerup i april 2023

 

Videre er han fundet skyldig i overtrædelse af knivloven samt fundet skyldig i besiddelse af pornografisk materiale af børn under 18 år.

 

Nægter sig skyldig i det meste

Under de 16 retsmøder med indkaldelse af 36 vidner har han konsekvent nægtet sig skyldig i både bortførelse, voldtægt og drab på Emilie Meng.

 

Ligeledes har han nægtet sig skyldig i overfaldet på den 15-årige efterskoleelev fra Sorø.

 

Til gengæld har han erkendt en del af forholdene i sagen om den 13-årige pige, men han nægter at have påkørt hende med vilje for at bortføre hende.

 

Desuden nægter han at have voldtaget hende samt at have haft planer om at dræbe hende.

 

Anklageren kræver fængsel på livstid

Efter at skyldsspørgsmålet er afgjort skal retten nu tage stilling til straffen og straffens omfang.

 

Her har anklager Thea Høst krævet fængsel på livstid.

 

Hun begrunder det med, at fængsel på livstid er den strengeste straf.

 

En livstidsfange kan tidligst blive prøveløsladt efter 12 år.

 

Forvaringsdømte, der er kendt skyldige i forbrydelser, der kan give op til livstid, kan efter 10 år få vurderet, om de er berettigede til prøveløsladelse.

Retten forventes i eftermiddag at tage stilling til straffens omfang.

Du kan læse rettens domsudskrift her:

https://domstol.dk/naestved/aktuelt/2024/6/33-aarig-mand-fundet-skyldig-i-manddrab-voldtaegt-mv/

Opdateret 16.50…

Source link