Den Korte Avis | Hvorfor tillades Ruslands ulovlige olieeksport gennem danske farvande?

Den Korte Avis | Hvorfor tillades Ruslands ulovlige olieeksport gennem danske farvande?


Ifølge Ritzau har mindst 20 russiske tankskibe med olie om bord siden Nytår afvist dansk hjælp til at navigere dem gennem dansk farvand stik mod international anbefaling. Piloterne stilles til rådighed af Danmark for at hjælpe med sikker passage gennem de danske stræder, som er smalle, lavvandede og svære at navigere uden ekspertviden.

 

Det bekymrer lodsforeninger i Danmark, der frygter for både infrastruktur og miljøet ved en ulykke.

 

Danwatch har i samarbejde med den britiske avis Financial Times fået indsigt i interne rapporter fra Forsvaret.

 

Russiske skibe afviser assistance fra lodser

De interne rapporter viser ifølge medierne, at det er oftere, at de russiske tankskibe afviser hjælp fra lodser. Det skulle ifølge kaptajnerne på skibene skyldes ordre fra skibenes ejere.

 

I alt har de to medier identificeret 26 russiske tankskibe, som har givet afslag på at lade en lods navigere dem fra Gedser til Skagen.

 

FN’s søfartsorganisation, IMO, anbefaler lodser, da de danske farvande er smalle og lavvandede.

 

Skibene har sejlet med mere end ti millioner tønder olie.

 

Russiske skibe har ukendt forsikring

Alle skibene, der har ukendt forsikring og er i hvert fald ikke forsikrede i vestlige anerkendte selskaber, er ifølge medierne en del af Ruslands såkaldte ”skyggeflåde”. Det begreb dækker over gamle og slidte skibe, der bruges af Rusland til at omgå internationaler sanktioner, og hvis ejer- og forsikringsforhold er ukendte.

 

Formanden for Danske Lodser, Mikael Pedersen, siger til medierne, at mange af de skibe, der afviser hjælp fra en lods, er skibe i dårlig forfatning.

 

En ulykke i Storebælt med et lastet tankskib vil være “katastrofalt”, lyder det: ”En ulykke i Storebælt med et udslip af 100.000 ton råolie vil formentlig betyde, at meget få medier og politikere vil bekymre sig om Nordic Waste eller Cheminova i mange år fremover ”, siger Mikael Pedersen til Danwatch og Financial Times.

 

Hos Danish Maritime Pilots kalder formand Lars Sigvardt situationen for “utrolig farlig”: ”Tænk på konsekvenserne for vores infrastruktur, hvis Storebæltsbroen bliver beskadiget af en påsejling, så Danmark bliver skåret over i to dele,” siger han til medierne.

 

Regeringen er passiv

En række partier i Folketinget kræver nu handling fra regeringen, men udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er alene “åben over for nye EU-tiltag over for skyggeflåden”.

 

Ruslands ”skyggeflåde”

Rusland opbyggede skyggeflåden for at holde sin olieeksport flydende efter en række sanktioner fra USA, EU og G7-landene, der indførte et prisloft på 60 dollars pr. tønde efter den fuldskala invasion af Ukraine. Det meste af russisk olie sejler nu til Asien, men omkring 60 procent af Ruslands samlede søbårne eksport sejler stadig fra baltiske havne, før de krydser det danske stræde for at nå Nordsøen.

 

Skyggeflåden skønnes at udgøre så mange som 600 fartøjer.

 

Danmark tillader skibe, der anløber Rusland, at sejle gennem dets farvande på grund af en mangeårig traktat om fri sejlads. De fleste skibe kræver speciallodser, da de danske stræder er vanskelige at navigere.

 

I begyndelsen af marts fik Danmark endnu en påmindelse om risikoen, den russiske skyggeflåde udgør for de danske farvande.

 

Andromeda Star

Lørdag den 2. marts var den 15 år gamle og 250 meter lange olietanker Andromeda Star involveret i en kollision i dansk farvand, oplyser Søfartsstyrelsen ifølge Bloomberg. Søfartsstyrelsen har sagt, at de vil bede politiet om at undersøge Andromeda Star, der uden olielast kolliderede med et andet skib syd for København, mens de var på vej til Rusland.. Der blev ikke rapporteret om skader eller spild.

 

Forud for sanktionerne, der blev indført i 2022 som reaktion på Ruslands invasion af Ukraine, plejede alle skibe at være “ansvarlige”. Nu er skibene i ”skyggeflåden” typisk omkring 20 år gamle, besætningen er dårligt uddannet, skibene er dårligt vedligeholdt, og nu sejler de ofte uden lods.

 

Mange af skibene i ”skyggeflåden” operer uden tilstrækkelig forsikring og vil derfor ikke være dækket i tilfælde af et udslip.

 

Af de 20 fartøjer, der bare siden Nytår har afvist brugen af ​​lodserne, er kun tre dækket af en anerkendt vestlig forsikringsudbyder.  De 20 skibe medbragte i alt omkring 10 millioner tønder olie.

 

Forsikringsforholdene bør undersøges

Den danske regering stilles nu overfor krav om at der bør føres ekstraordinært tilsyn med forsikringspapirer og se, om der er mulighed for at stoppe bådene under henvisning til at FN’s havretskonvention tillader stater at “indlede sager, herunder tilbageholdelse af fartøjet” givet “klare objektive beviser” for, at fartøjet udgør en stor trussel om kystskade.

 

Hvorfor hensyn til Rusland?

Når det endnu ikke sker, er det formentlig fordi indgreb overfor Rusland-forbundne tankskibe måske opfattes som kontroversielt og indebærer en risiko for, at Moskva fremstiller det som en NATO-blokade.

Source link