Den Korte Avis | Hvad venter du på Bødskov? Danmark kan blive førende med moderne atomkraft, som er nødvendig mod klimakrisen

Den Korte Avis | Hvad venter du på Bødskov? Danmark kan blive førende med moderne atomkraft, som er nødvendig mod klimakrisen


Verden er ikke en fredelig planet. Der udkæmpes stadig krige, opstået pga. magtbegær og også pga. overbefolkning, for flere mennesker kræver mere plads og flere ressourcer. Den vigtigste kamp lige nu er at bekæmpe den globale opvarmning, og alle lande bør tage ansvar, for den rammer alle.

 

Den eng. premierminister Winston Churchill (1874-1965) erklærede i 1940 ved begyndelsen af 2. verdenskrig, at England ikke ville indgå fredsaftale med Adolf Hitler: We will not surrender (vi vil ikke overgive os). Churchills viden var mest om krigsførelse, og han indkaldte eksperter til hjælp om andet. I dag spørger politikere PR folk eller industriens lobbyister, der taler mere til gavn for egen industri end for landet og klimaet. På klimakonferencer tales om mitigation (lindring) og adaptation (tilpasning) men sjældent om rigtige løsninger på klimaproblemet. Det er at opgive!

 

Erhvervsminister Morten Bødskov vil være iværksætternes bedste ven, hvilket burde gavne de to danske iværksætterfirmaer, der siden 2014 har forsket i atomkraft via privat finansiering men nu er så store og interessante, at de burde have statens støtte. Seaborg Technologies og Copenhagen Atomics udvikler atom-minireaktorer, der fra 2028-30 vil kunne udkonkurrere fossile brændsler, være CO2 frie, billige, rigelige, bruge eksisterende elnet og kun lidt arbejdskraft. Pga. en folketingsbeslutning fra 1985 om ikke at have atomkraft i Danmark, kan de ikke producere her.

 

Danmark kan risikere, at en stor eksportindtægt vil glide forbi vor økonomi, og flertallet af danskere vil gerne se ustabil vind og sol erstattet af stabil atomkraft, der ikke er afhængig af backup af biomasse af træ, som er med til at fælde verdens skove. Den 16. november 2023 er der høring på Christiansborg om atomkraft, og det vil være tåbeligt, hvis man ikke blev enige om at fjerne omtalte folketingsbeslutning, så de to danske atomkraftfirmaer kan producere her i landet og skabe en industri og eksport, der langt vil overgå vindkraftens og solenergiens – til gavn for Danmark.

 

Hvis danske politikere mener det alvorligt med klima og natur, bør de støtte Seaborg Tech. og Copenhagen Atomics. Det kunne gøres via firmaet Ørsted, som delvis ejes af staten, som kunne gøre som det svenske firma Vattenfall, der arbejder både med atomkraft og vind. Nu vil den svenske stat støtte atomkraft, da man er klar over nødvendigheden af stabil energi. At inkludere atomkraft ville gavne Ørsted, hvis aktiefald har givet firmaet noget at tænke over: Ny kurs eller konkurs?

 

Copenhagen Atomics har siden oprettelsen i 2014 arbejdet støt og roligt og er nået langt i udvikling af deres wasteburner, der som navnet antyder kan genbruge atomaffald. Firmaet er flyttet til nye og store lokaler (11.000 m2) nær Københavns lufthavn og forventer lige nu at øge staben fra 75 til 300 medarbejdere. Der er foreløbigt planlagt bygning af 10 kommercielle reaktorer.

 

Copenhagen Atomics er allerede i gang med at afprøve 2 prototyper på stedet, men så længe folketingsbeslutningen af 1985 om ikke at have atomkraft i Danmark ikke er fjernet, kan man ikke producere her i landet, men kan evt. gøre det i England, hvor man har datterselskabet UK Atomics.

 

I løbet af de kommende 18 mdr. regner Copenhagen Atomics med at øge investeringen i selskabet med 200 mio. euro (ca. 1.600 mio. kr.) fra forskellige investorer inkl. private. Deres reklame er forbløffende interessant og viser en lille metalkugle (lidt mindre end en bordtennisbold af thorium: $100 of Thorium For a Lifetime of Energy! Hvilket oversat betyder, at for ca. 700 kr. thorium kan en person dække hele sit livslange energiforbrug! Medstifter af Copenhagen Atomics Thomas Jam Pedersen har udtalt, at energi fra deres wasteburner vil blive den billigste energiform af alle!

 

Morten Bødskov, hvad venter du på? Bør den danske stat evt. via Ørsted ikke støtte dansk atomkraft, så danskerne kan få del i den velstand, som fremtidens energi kan bringe? Nu ødelægges dansk miljø og natur ved at opstille vindmøller til lands og til havs, og afgrøder erstattes på marker af solpaneler, der ikke kan rumme biodiversitet. Det er en skandale, for tænk: Danmark kunne gå i spidsen og fuldføre Niels Bohrs drøm om at bruge atomkraft til fredelige formål!

 

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk, earthissue.com

Source link