Den Korte Avis | Hun skrev bogen: “Broderismen – sådan undergraver islamister de vestlige samfund” – den blev en bestseller og så skulle hun have politibeskyttelse

Den Korte Avis | Hun skrev bogen: “Broderismen – sådan undergraver islamister de vestlige samfund” – den blev en bestseller og så skulle hun have politibeskyttelse


Gunnar Olesen anmelder:

Florence Bergeaud-Blackler: Broderismen – Sådan undergraver islamister de vestlige samfund

Forord af Thomas Hoffmann

Pressto 2024, (fransk 2023), 444 s., kr. 299

Bertel Haarder, der bl.a. har været integrationsminister, havde som vært på DK4 Birgithe Kosovic i studiet. Med baggrund som bosnisk flygtning argumenterede hun for faren ved et voksende, selv-segregeret muslimsk mindretal – og udfordrede Haarder til at svare på hvad man gør, når uddannelse og arbejde ikke er nok. Skønt ellers ikke mundlam, blev han forlegent svar skyldig.

 

Liberal konsensus har været, at også muslimsk indvandring bidrager med tiltrængt arbejdskraft til Europas aldrende samfund. Suppleret fra venstrefløjen med at indvandrere – ofte sammenblandet med flygtninge – er ”stakler”, som vil være glade for at integreres. Bare de behandles ordentligt.

 

At muslimer kan se sig som bedre end dekadente og materialistiske samfund, som økonomisk nød har placeret dem i, og holder sig for sig selv for at bevare kultur og religion, falder dem ikke ind. Heller ikke at efterkommere kan udvikle en kriminel modkultur, trods muslimske normer om at opføre sig ordentlig. Eller at uddannede muslimer kan bruge offentlige jobs til at støtte segregering.

 

At det hele er udbredt i Sverige er velkendt. TV dokumentaren Sorte Svane viste at det også foregår i Danmark. En brutal gangster – på førtidspension! – afbrød en likvideringsmission i Pakistan med nogle dages pilgrimsrejse til Mekka. Men Socialdemokratiets Frederik Vad fik ørerne i maskinen for at påtale problemet.

 

Florence Bergeaud-Blackler bog Broderisme

 

Antropologen Florence Bergeaud-Blackler fra det franske nationale forskningsinstitut CNRS har i den grundige, men letlæste Broderismen leveret en veldokumenteret kortlægning af muslimske broderskabers succesrige og hidtil ukendte strategi for at vinde indflydelse i verden, især Europa.

 

Hvorfor bogen toppede den franske bestsellerliste i 2023 – så hun måtte have politibeskyttelse!

 

Muslimsk renæssance i den arabiske verden har præget Europa

Følger man mellemøstlig politik, har man noteret at militante islamisters forsøg på at tage magten er slået fejl i den sunni-muslimske verden, bortset fra Afghanistan og Gaza.

 

Mediedækning af vold og terror har (forståeligt nok med 48.000 islamistiske terrorangreb med mindst 210.000 ofre inden for 1979-2021) skygget for, at muslimsk renæssance har påvirket regionen, og ikke mindst diasporaen i Europa. Med massiv støtte til indre og ydre mission fra Saudi-Arabien, Qatar og Tyrkiet.

 

Politik i den arabisk/muslimske verden er autoritær og fragmenteret med fx 57 medlemsstater i den Muslimske Samarbejdsorganisation, OIC. Det kan bortlede opmærksomheden fra, at de mange lande er blevet en internationalt ombejlet blok, brugt af Rusland og Kina til at få Vesten i mindretal, bl.a. demonstreret af krigene i Ukraine og Gaza. Og fra at muslimer i Europa har formået at skabe en fælles ”økumenisk” platform på tværs af skillelinjer.

 

Broderisme kan føre til underkastelse

Bogen bygger nødvendigvis mest på franske forhold, og det er det ”pæne” islams strategi, der portrætteres. Ikke den ”underklasse” som fx Yahia Hassan beskriver, eller de bandekriminelle. Bogen rummer ikke et sociologisk/kvantitativt overblik over indvandringsrelaterede problemer. Men broderismen skaber med sin stærke ”os og dem-holdning” motivation og legitimitet for det hele. Man går ikke ind for terror og kriminalitet, men sætter kikkerten for det blinde øje, mens det udvider indflydelseszonen.

 

Det ønskede resultat kan minde om situationen i Houellebecqs roman Underkastelse, hvor de franske bliver så træt af deres egne slatne værdier, at de vælger en fundamentalistisk muslim til præsident. Hvorefter denne bl.a. sender kvinderne hjem i køkkenet.

 

Muslimer koloniserede Europa – nu prøver de at generobre Europa med fredelige midler

Muslimsk historiebevidsthed omfatter, at muslimske riger gennem et årtusinde var de mægtigste i den kendte verden, og at de bl.a. koloniserede dele af Europa. Inden de i 1700-tallet blev overhalet af Vesten for efter 1. verdenskrig at ramme et lavpunkt med det tyrkiske imperiums opløsning. I 1928 opstod Det Muslimske Broderskab for at genrejse islams storhed og enhed.

 

”Broderisme” handler om fredelig generobring af Europa gennem bevidste og tålmodige taktiske alliancer, mens man rykker ind i institutionerne, og sammen i egne rækker, der udvides med mission. Florence Bergeaud-Blackler beskriver hvordan Palæstina-spørgsmålet og dyrkelse af jødehad længe har haft en strategisk rolle for alliancedannelse.

 

Naive europæere gør det lettere for dem at nå deres mål

Netop mindretalssituationen giver mulighed for sammenhold om ortodoks islam baseret på religiøs undervisning, helvedesfrygt og hårde sanktioner mod frafald – hvad der kan minde om det gamle Indre Mission, som ellers entydigt hænges ud blandt venstreliberale. Samtidig med at islam har haft held til at få en international særstatus med bl.a. en FN-dag mod ”islamofobi”.

 

Det er muligt med forskellige allierede, hvis uvidenhed om historie og religion gør det lettere for dem at ignorere ideologiske modsætninger til islamismen: Dialogsøgende kristne og spirituelle, der ser islam som ”mellemøstlig kristendom” uden at gøre sig fundamentale forskelle klart om bl.a. adskillelse af stat og religion vs. religiøst styre. Politisk korrekte, woke akademikere med dårlig samvittighed over Vestens kolonialisme uden hensyn til, at muslimske riger var koloniimperier baseret på slaveri.

 

Venstreliberale partier og medier, der hader ”populister og fascister” og ser stort på resten (ved seneste franske valg fik venstrefløjslederen Melanchon 70 % af de muslimske stemmer efter at demonstrere sammen med dem). Liberale kræfter som Soros Foundation, der kortlægger ”behov for en mere inkluderende politik”. Medier som ud fra terrorfrygt har pålagt sig selvcensur mht. islamkritik og oplysning om indvandrerkriminalitet.

 

Ingen har vel fantasi til at forestille sig, at broderismen kan føre til en egentlig magtovertagelse. Men nok gradvist til det splittede, svækkede og anderledes samfund, som Kosovic advarer imod.

 

Florence Bergeaud-Blackler opfordrer til modreaktion ved at være på vagt, droppe berøringsangst og skyldfølelse, beskytte frafaldne ”brødre og søstre”, genindføre kritisk akademisk debat og værne om ytringsfriheden.

 

Som islamprofessor Thomas Hoffmann skriver i forordet, er det en bog til tiden, ”som bør tilflyde myndigheder og beslutningstagere”.

 

Professor i statskundskab Gilles Kepel siger i det franske forord (apropos det forestående valg), at ”det er den første bog der så skarpt gennemlyser de islamistiske idéers historie i Europa. Det bør give stof til national samtale, hvor det islamistiske spørgsmål er kernen til splittelse i Frankrig…”

Source link