Den Korte Avis | Her er eksempler på venstrefløjens mesalliance med Hamas – det skal frem, hvor galt det står til

Den Korte Avis | Her er eksempler på venstrefløjens mesalliance med Hamas – det skal frem, hvor galt det står til


Af Aia Fog, cand. jur., formand for Trykkefrihedsselskabet

Efter Hamas´ grusomme nedslagtning af 1400 jøder den 7. oktober har venstrefløjen travlt med at slå syv kors for sig og påstå, at de ikke havde kendskab til den islamiske terrorisme, som de de facto har promoveret økonomisk og moralsk i årtier med deres fuldtonede og ukritiske opbakning til den ”palæstinensiske sag”.

 

Men der findes ikke figenblade store nok til at dække venstrefløjens mesalliance med Hamas og terrororganisationens vidt forgrenede net af ”organisationer”, der skulle tjene som pseudo-demokratiske fronter for det egentlige formål: at udrydde ikke bare Israel, men jøderne.

 

Utallige er efterhånden de pro-Palæstina demonstrationer, som venstrefløjen i årevis har været en særdeles aktiv deltager i, og som alle har haft ”befrielsen” af Palæstina som omdrejningspunkt med Hamas´ gamle kampråb: ”From the river to the Sea – Palestine will be free” råbt i timevis og skrevet på allehånde bannere.

 

Og venstrefløjen har råbt ”From the river…”, så det gjaldede ned ad Nørrebrogade vel vidende, hvad det indebar:  et krav om, at palæstinenserne skulle have alt land fra Jordanfloden og til Middelhavet, hvilket vil sige udslettelse af Israel. Det har venstrefløjens terrorstøtter vidst i årtier og det er derfor løgn i deres hals, når de nu påstår, at de ikke havde kendskab til ”befrielsesorganisationernes” hensigter, for de har selv skreget på, at området fra Jordanfloden til Middelhavet skulle være jødefrit.

 

Og hvordan denne jødeudrensning skal ske, blev endegyldigt slået fast og til overflod dokumenteret af Hamas´ bodycams den 7. oktober, og de kan sammenfattes i ét ord: Endlösung. Og selvom det nok ikke er til at opdrive en etnisk dansk palæstinasympatisør, der vil bifalde Hamas´ bestialitet (men til gengæld rigtig mange herboende muslimer), så fritager det dem ikke for ansvar, for de har bakket dem op i sekler, og det kan de ikke løbe fra:

 

Det er jeg selv et vidne til, for jeg var i flere år bestyrelsesmedlem, udpeget af Dansk Folkeparti, i DIPD også kaldet Dansk Institut for Partier og Demokrati. En instans under Udviklings- og Udenrigsministeriet, der skulle fremme demokratiudviklingen i 3.verdenslande ved at give penge til projekter og partier. Jeg var en fremmed fugl i den bestyrelse og husker endnu de rullende øjne og opgivende suk, når jeg oplod min røst – som regel for at protestere mod et påtænkt projekt.

 

Det gjorde jeg også, da DIPD i 2012 på foranledning af Enhedslisten indstillede, at man skulle give 3 mio. kr. til Enhedslistens samarbejdspartner DFLP, Democratic Front for the Liberation of Palestine, hvilket oversat til dansk er noget så selvmodsigende som Palæstinas Demokratiske Befrielsesfront. Min protest var båret af, at DFLP overhovedet ikke var demokratisk, men tværtimod voldelige. En oplysning jeg hurtigt havde googlet mig til, men som ikke blev taget hverken alvorligt – endsige efterprøvet, hvorefter Enhedslistens forslag med suk og rullende øjne blev vedtaget med stemmerne 7-1, hvilket JP har gravet frem i et referat.

 

Min historie er kun ét eksempel på venstrefløjens manglende vilje til at erkende egen terrorstøtte og Hamas-apologese på jødernes bekostning, for de er legio: Husker I, da den radikale beskæftigelses- og integrationsborgmester i København, Anna Mee Allerslev i 2012 forsøgte at forbyde Dansk Zionistforbund at vise det israelske flag til den såkaldte ”Mangfoldighedsfestival – Smag Verden” på Nørrebro? Det gjorde hun under henvisning til, at det kunne ”…komme til sammenstød mellem den jødiske forening og muslimske og venstreradikale grupperinger”

 

Eller hvad med den tidligere socialdemokratiske minister Torben Lunds Facebook-postering af et billede, der forestiller en ung, palæstinensisk kvinde, der var blevet skudt og såret af en israelsk betjent, som hun lige havde stukket med en kniv. Torben Lunds kommentar var: ”De er nogen svin. Den jødiske stat burde slettes af verdenskortet”.

 

Men vi behøver slet ikke gå så langt tilbage i tiden, for den 7. oktober – dagen for Hamas´ terroraktion – nægtede Alternativets politiske ordfører, Sascha Faxe overfor BT at kalde Hamas´ nedslagtning for terror.  En udtalelse, som Enhedslistens Leila Stockmarr fandt var ”håbløst og ærgerligt” da ”Hamas´ fremgangsmåde er terror”. Stockmarr mente i øvrigt, at den legitime palæstinensiske frihedskamp blev slået i hartkorn med Hamas´ gerninger. Palæstinensernes frihedskamp er ifølge Stockmarr legitim, fordi ”Israel er en besættelsesmagt, der har holdt Gaza i en blokade i 16 år”. Samme Stockmarr hyldede i et opslag på Facebook præst ved Stefanskirken på Nørrebro, Pernille Østrem, med ”RESPEKT” for at have opsat et banner med påskriften: ”Alle liv tæller – fra floden til havet”.

 

Og jeg kunne blive ved, for der er så meget at komme efter. Og det er på høje tid, at nogen gør det, for venstrefløjen bærer om nogen ansvaret for, at vi overhovedet står i en situation, hvor det muslimske jødehad er trukket ind i vores land i en grad, så vi med stor ret kan sammenligne vilkårene for danske jøder i dag med vilkårene for dem i 1943.

Aia Fog, cand. jur. Formand for Trykkefrihedsselskabet

 

www.trykkefrihed.dk

Source link