Den Korte Avis | Dybt kriminelle klanfamilier hærger Danmark og kommunernes økonomi – i Aarhus har blot en enkelt familie kostet kommunen 64 millioner kroner

Den Korte Avis | Dybt kriminelle klanfamilier hærger Danmark og kommunernes økonomi – i Aarhus har blot en enkelt familie kostet kommunen 64 millioner kroner


Der er tale om indvandrerfamilier, hvor samtlige medlemmer over den kriminelle lavalder konstant er i konflikt med straffeloven.

 

Det er de såkaldte klanfamilier, der ikke blot udgør en stor samfundsøkonomisk belastning på grund af deres kriminalitet.

 

Politiet taler om slægtsbaseret kriminalitet i en foreløbig undersøgelse fra det indvandrertætte Gellerup.

 

Familierne suger også millionbeløb ud af kommunernes socialbudgetter og forringer dermed finansieringen af den kernevelfærd, der var tiltænkt eksempelvis ældreforsorgen.

 

Således har blot en enkelt klanfamilie i Aarhus kostet kommunen hele 64 millioner kroner siden 2009.

 

Er koncentreret i Aarhus og Odense

Klanfamilierne er især koncentreret i Aarhus og Odense kommuner.

 

Det fremgår af et svar fra justitsminister Peter Hummelgaard (S) til Danmarksdemokraternes udlændinge- og integrationsordfører, Peter Skaarup.

 

Peter Skaarup ville vide, hvor mange klanfamilier, der er i Danmark, samt hvor meget de årligt koster kommunerne.

 

Ifølge svaret, der er udarbejdet af Rigspolitiet på grundlag af en henvendelse til landets politikredse fremgår det, at der i Aarhus Kommune er cirka 60 klanfamilier,

 

“Den indledende analyse har identificeret ca. 60 familier og mellem 1.000 – 1.500 relevante personer i alle aldre”, står der i svaret.

 

I Odense Kommune er der cirka 10 familier med slægtsbaseret kriminalitet.

 

For ingen af politikredsene har det været muligt at opgøre omfanget af den økonomiske belastning, klanfamilierne udgør for kommunerne.

 

Kun et foreløbigt tal

I Aarhus har Østjyllands Politi defineret en klanfamilie som en familie, hvor medlemmerne har haft fem eller flere sigtelser om året i en længere periode.

 

De cirka 60 familier, der nu er registreret i politikredsen, er udelukkende identificeret på grundlag af en foreløbig analyse.

 

Den skal udvises til at omfatte hele Gellerupparken og andre relevante områder.

 

Østjyllands Politi regner på det grundlag med, at antallet af klanfamilier vil vise sig at være endnu højere.

 

I Vollsmose og villakvarterer

Fyns Politi oplyser, at der i øjeblikket i politikredsen er ti kriminelle familier, som i sig selv har karakter af at være et kriminelt familienetværk.

 

Flere af familierne er gift ind i hinanden, hvilket øger netværkenes størrelse.

 

Vicepolitiinspektør Jesper Weimar Pedersen, der står i spidsen for bandeindsatsen hos Fyns Politi, oplyser til TV 2 Fyn, at de omkring ti familier alle bor i Odense i boligområderne Vollsmose og Korsløkkeparken samt i nogle villakvarterer i kommunens yderområder.

 

I landets øvrige politikredse har man bortset fra Nordjyllands Politi samt Midt- og Vestjyllands Politi kendskab til kriminelle familier, men ingen, der opfylder de kriterier om vanekriminalitet for samtlige familiemedlemmer, som Østjyllands Politi anvender.

 

Lægger beslag på politiets ressourcer

Til besvarelsen har Københavns Politi oplyst, at politikredsen har kendskab til familier, hvor flere familiemedlemmer begår omfattende kriminalitet, som medfører et stort ressourceforbrug for politiet.

 

Der er tale om familier, hvor medlemmerne eksempelvis står bag utallige tilfælde af tyveri, svindel, afpresning og lignende berigelseskriminalitet, og hvor det er politikredsens formodning, at den begåede kriminalitet udgør en væsentlig indtægtskilde.

 

Der er også tale om tilfælde, hvor flere familiemedlemmer er involveret i bandekriminalitet, oplyser Københavns Politi.

 

Peter Skaarup: Kun toppen af isbjerget

Danmarksdemokraternes udlændinge- og integrationsordfører, der som nævnt har fået bragt tallene frem i lyset, er ikke i tvivl.

 

”Det, vi ser her, er kun toppen af isbjerget,” siger Peter Skaarup til Den Korte Avis og fortsætter:

 

”Alene det faktum, at alene de indledende undersøgelser peger på så mange familier med kriminelle aktiviteter, burde i sig selv få alle alarmklokker til at ringe.”

 

Noget tyder på, at vi er på vej mod svenske forhold, frygter han.

 

Derfor vil Peter Skaarup nu have alle politikredse til at kortlægge problemet.

 

”Det er jo en forudsætning for, at vi kan sætte ind imod det,” som han siger.

 

Petr Skaarup vil nu kalde både udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) og justitsminister Peter Hummelgaard (S) i samråd om sagen.

 

Som nævnt har ingen af politikredsene været i stand til at oplyser noget om kommunernes økonomiske omkostninger til klanfamilierne.

 

Det var TV 2, der i december sidste år bragte nyheden om de 64 millioner kroner til en enkelt familie med socialrådmand i Aarhus, Anders Winnerskjold (S), som kilde.

 

Kilder til denne artikel:

https://www.ft.dk/samling/20231/almdel/reu/spm/664/svar/2029476/2835156.pdf

 

https://nyheder.tv2.dk/samfund/2023-12-12-en-familie-koster-kommunen-64-millioner-kroner-og-dem-er-der-flere-af

Source link