Den Korte Avis | Dramatisk udvikling i USA: Bidens slappe udlændingepolitik får vælgerne til at flygte og kan gøre Trump til præsident

Den Korte Avis | Dramatisk udvikling i USA: Bidens slappe udlændingepolitik får vælgerne til at flygte og kan gøre Trump til præsident


Kort før det amerikanske præsidentvalg tyder meget på, at udlændingepolitikken kan få  afgørende betydning for, hvem der vinder det amerikanske præsidentvalg.

 

Det er ildevarslende for den siddende præsident, Joe Biden, og Demokraterne.

 

Slap indvandringspolitik får vælgerne til at flygte fra Biden

En aktuel meningsmåling (AP/NORC) viser, at 68 procent af voksne amerikanere (over 18 år) erklærer sig uenige i demokraten Joe Bidens indvandringspolitik. De er vrede over den illegale indvandring til landet, der er kommet helt ud af kontrol.

 

Kun 31 procent støtter Bidens linje i immigrationspolitikken. Det er særdeles alvorligt for præsidenten og Demokraterne, eftersom indvandringspolitikken har fået ekstremt høj prioritet blandt vælgerne.

 

Bemærkelsesværdigt nok er det langt fra kun de hvide vælgere, der reagerer negativt på Bidens manglende styr på indvandringen.

 

Også mange sorte vælgere og vælgere med spansktalende baggrund (‘hispanics’) reagerer særdeles kritisk på udviklingen. Det kan sende en hel del vælgere fra Joe Biden til Donald Trump. Og det er altså vel at mærke ikke alene traditionelt konservative hvide vælgere, men en klart bredere gruppe.

 

Trump kan notere en fremgang blandt både sorte vælgere og ‘hispanics’.

 

Biden ligger til nogenlunde at kunne bevare sin andel af stemmer fra hvide amerikanere. Men Trump har forbedret sin position blandt sorte og hispanics så meget, at han ligger til at få flere stemmer i disse centrale vælgergrupper end nogen republikansk præsidentkandidat  har fået i årtier. (CNN)

 

Trump høster nu politisk gevinst på to fronter:

 

Trump vinder frem i flere vælgergrupper

Han får nu som før de fleste af sine stemmer blandt hvide konservative. Det sker ofte med en meget aggressiv retorik, som når han taler om, at “migranter forgifter landets blod”.

 

Men utilfredsheden med Biden i den amerikanske befolkning er i dag en hel del bredere end før, og det koster Demokraterne ganske mange vælgere fra grupper, der traditionelt har stemt demokratisk.

 

En meningsmåling fra i tirsdags viste således, at Biden  kun stod til 57 procent af alle ‘farvede’ vælgere – hvilket er udtryk for en markant demokratisk tilbagegang i forhold til sidste valg (2020). (CNBC)

 

Men også blandt de hvide vælgere er der et skred i gang. Den massive tilstrømning af migranter udløser folkelige krav om en langt skrappere grænsekontrol og betydeligt skærpede betingelser for, at man kan få lov til at komme ind i USA.

 

Indvandringen er helt ude af kontrol

Mange vælgere oplever, at Demokraterne slet ikke har styr på tilstrømningen og forsvaret for landets grænser. Og det betaler partiet en meget høj pris for. Konsekvenserne af denne udvikling for det amerikanske samfund kan blive fatale.

 

Det amerikanske samfund er i stigende grad truet af kaotiske forhold som følge af en indvandring, der bevæger sig ud af kontrol.

 

Demokraterne kan ikke finde ud af at gøre noget effektivt for at få styr på udviklingen. De lader reelt deres samfund sejle for ikke at støde diverse politiske interessegrupper.

 

Denne kaotiske udvikling er helt uholdbar. Men den får indtil videre lov til at slingre videre for ikke at støde centrale vælgergrupper, der traditionelt har støttet Demokraterne.

 

Situationen skriger på en stærk og effektiv grænsekontrol og viljen til at returnere migrantgrupper, som kan sende udviklingen i det amerikanske samfund helt ud af kontrol. Men det leverer Demokraterne på ingen måde.

 

Dette fatale svigt fra demokratiske politikere  kan give Trump en chance for at vinde det kommende præsidentvalg. Til trods for, at de traditionelt demokratiske vælgergrupper er i overtal, og til trods for, at Trump går mange vælgere (ikke mindst kvinder) på nerverne med sin selvoptagne, storpralende stil.

 

Der er et opbrud i vælgermassen, som giver nye muligheder for en mand som Trump. Han kan i dag hente en del stemmer blandt de spansktalende og de sorte vælgere – selv om den typiske Trump-vælger overvejende er en hvid mand.

 

Det ville ikke kunne true Demokraterne, hvis de virkelig holdt styr på indvandringen. Men det gør de ikke. De lader den ukontrollerede indvandring fortsætte og forstærkes.

 

Voksende opløsningstendenser

Det vil medføre store omkostninger for det amerikanske samfund. Økonomiske omkostninger. Men i høj grad også omkostninger i forhold til de værdier, der skulle holde sammen på samfundet.

 

Det amerikanske samfund vil blive præget af voksende opløsningstendenser. Man lukker mange mennesker ind, der i betydelig grad lever i hver deres verden. Sammenhængskraft bliver mere og mere en mangelvare. Både den kulturelle, den sociale og den økonomiske sammenhængskraft.

 

Økonomisk har USA stadig mange kræfter. Politisk har USA stadig kolossal magt. Men kulturelt og værdimæssigt bliver det stadig sværere at få tingene til at hænge sammen.

 

Med den enorme tilstrømning til landet vil problemerne med sammenhængskraften presse sig på med forøget kraft.

 

Der er ikke tegn på, at USA får styr på indvandringen og dens konsekvenser. Det vil fortsætte med at vælte ind.

 

De tørre tal viser, hvor alvorligt dette er for Biden og Demokraterne.

 

Stor forskel i forhold til valgkampen i 2020

Forud for det kommende valg står Biden klart dårligere i kampen mod Trump, end han gjorde sidste gang, i 2020. Dengang førte Biden gennem hele valgkampen. Nu står han kun til en fifty-fifty chance for at blive genvalgt, som det påpeges af CNN.

 

Den næste mand i Det Hvide Hus kan igen blive Donald Trump. Trods Trumps vilde retorik, køllesvingende meldinger og smisken for tyrannen Putin.

 

Ser man på meningsmålingerne fra sidste uge, så lægger de op til, at Biden kun har en 50-50 chance for at fortsætte som præsident.

 

Situationens alvor understreges af, at Trump under valgkampen i 2020 ikke på noget tidspunkt lå foran Biden i de nationale meningsmålinger. Det endte så også med, at Biden vandt valget. Men denne gang er kampen så tæt, at resultatet er gysende uforudsigeligt.

 

Ved valget i 2020 var der ikke én meningsmåling, der viste en Trump-føring over Biden. Men den tid er forbi.

 

Det står klart, hvad der er Bidens altoverskyggende problem: indvandringen. Hele 3,7 millioner migranter er kommet illegalt ind i USA, siden Biden trådte til som præsident i januar 2021.

 

Ifølge en aktuel meningsmåling mener 48 procent af amerikanerne, at Biden er enten “ekstremt” eller “meget” ansvarlig for “de aktuelle grænseproblemer” (et andet udtryk for ukontrollabel indvandring) (AP/NORC). Noget færre – 35 procent – siger det samme om Trump.

 

Måske ikke så overraskende, eftersom Biden står med det direkte ansvar.

 

Trumps flirten med Putin

Men hvordan man end vender og drejer det, så kan det få meget alvorlige konsekvenser for Demokraterne, for USA og – ja – for verdens tilstand, at der er så lidt styr på indvandringen til USA.

 

Biden gør slet ikke, hvad der skal til. Og det giver spillerum for en Trump, der flirter med Putin.

 

Det kan gå meget galt. Ikke bare for amerikanerne, men for hele den vestlige verden – og for demokratiske kræfter i hele verden.

 

Imens bliver migranter ved og ved og ved at vælte sydfra ind over den amerikanske grænse og skabe en stadig mere ustabil situation i USA og hele den vestlige verden.

 

Demokraterne har ikke vist vilje og evne til at standse denne udvikling.

 

Det er meget truende udsigter.

Source link