Den Korte Avis | Danmark mister verdensmesterskabet i konkurrenceevne

Den Korte Avis | Danmark mister verdensmesterskabet i konkurrenceevne


Det viser en ny rapport, som den schweiziske handelshøjskole Institute for Management Developments (IMD) udgiver hvert år.

 

Efter at have indtaget en førsteplads i opgørelserne fra 2022 og 2023 er Danmark i år røget ned på en tredjeplads

 

Singapore er den mest konkurrencestærke økonomi ud af de 67 undersøgte lande. Schweiz kommer ind på andenpladsen med Danmark som nr. 3.

 

Rangeringen baseres på hele 164 indikatorer i kombination med næsten 7000 udfyldte spørgeskemaer.

 

Tyskland går ligesom Danmark 2 pladser tilbage, men til en mere ydmyg placering som nr. 24. Begge lande går tilbage på ”Economic Performance”, men hvor Danmark scorer højt på ”Business Efficiency”, ”Infrastructure” og ”Government Efficiency” ligger Tyskland lavere på disse parametre.

 

Om Danmarks udfordringer henviser IMD til Dansk Industri, der anbefaler

  • Arbejdsmarkedsreformer der kan øge adgangen til kvalificeret arbejdskraft
  • Incitamenter til produktivitetsfremmende investeringer, herunder automatiseringer og digitale færdigheder
  • Reformer af den offentlige sektor med henblik på øget produktivitet og øget offentligt-privat samarbejde
  • Fremme af forskning og udvikling gennem et skattefradrag på 130 pct.
  • Skattelettelser der kan øge virksomheders internationale konkurrenceevne

 

Regeringens reaktion

Regeringen har netop fremlagt en plan for erhvervsskattelettelser, hvor der tillades fradrag for forskning og udvikling på 120 procent og beskatningen af generationsskifter reduceres fra 15 til 10 pct.

 

I forhold til den offentlige sektor går den danske regering den modsatte vej. I stedet for at reducere og effektivisere den offentlige sektor er man i gang med at analysere, om Danmark skal have et nyt ministerium, der har det overordnede ansvar for sikkerheden i samfundet, når der f.eks. opstår en krise eller katastrofe.

Source link