Den Korte Avis | Biden er parat til at tage et nyt skridt, der kan få stor betydning for Ukraines kamp mod Putin – men nu kan TV-duellen betyde, at den plan ligger i ruiner

Den Korte Avis | Biden er parat til at tage et nyt skridt, der kan få stor betydning for Ukraines kamp mod Putin – men nu kan TV-duellen betyde, at den plan ligger i ruiner


Efter lang tids amerikansk tøven synes præsident Biden nu parat til at tage et opgør med et dogme, der har stået i vejen for Ukraines kamp mod Putin. Det kan få betydelige konsekvenser for krigens videre forløb

 

Biden synes nu at åbne for, at amerikanske våbenvirksomheder kan tage et opgør med nogle principper, som USA ellers har holdt fast på i forbindelse med krigen i Ukraine. Principper, som har svækket kampen mod Putins styrker.

 

Ændringen i den amerikanske holdning kan umiddelbart virke noget teknisk. Men den kan give Putin problemer på slagmarken – i en sådan grad, at det får vigtig indflydelse på krigens gang.

 

Af samme grund vil dens konsekvenser  med sikkerhed blive nøje studeret i Kreml.

 

Hidtil har Biden-administrationen reelt praktiseret et forbud mod, at amerikanske våbenfirmaer kan indgå kontrakter om at udføre arbejde i Ukraine. Denne holdning har været præget af frygten for, at USA skal blive opfattet som krigsførende part i landet.

 

Den samme frygt har bremset for et amerikansk engagement i at udvikle Ukraines forsvarsindustri.

 

Men denne amerikanske frygt for beskyldninger om, at man er krigsførende part, har givet sig nogle barokke udslag.

 

Det mest barokke eksempel er håndteringen af militært materiel.

 

Amerikansk leveret militært udstyr – for eksempel kampvogne -, som er blevet alvorligt beskadiget under kamp, har måttet transporteres ud af Ukraine og sendes videre til Polen, Rumænien og andre NATO-lande for at blive repareret dér. En proces, der tager tid og medfører et kraftigt spild af tid og ressourcer.

 

Et dyrt og ineffektivt system, der klart belaster den ukrainske krigsindsats.

 

Det ville være langt bedre, hvis amerikanske specialister for eksempel kunne gå direkte ind og give hjælp til at genoprette beskadiget ukrainsk materiel. Specielt da, fordi en stor del af dette materiel reelt er stillet til rådighed af USA.

 

Nu ser det så ud til, at USA lægger op til en bemærkelsesværdig kursændring. Man åbner mulighed for, at Pentagon fremover kan indgå kontrakter med amerikanske virksomheder om at udføre vigtige opgaver i Ukraine. Ikke direkte militære kontrakter, men opgaver med central militær betydning. (CNN)

 

Formålet er ikke mindst at åbne for, at amerikanske virksomheder kan få direkte adgang til at udføre arbejde med central militær betydning inden for Ukraines grænser.

 

Hvis dette bliver lagt faste rammer, vil det kunne sørge for, at meget værdifuldt beskadiget militært udstyr kan blive repareret langt hurtigere og bedre og dermed øge Ukraines militære slagkraft. Dertil kommer en klart  bedre vedligeholdelse af det militære materiel, end det hidtil har været tilfældet.

 

Der er tale om en amerikansk kursændring, der kan betyde en væsentlig forbedring af Ukraines muligheder slagmarken. Med de teknologisk avancerede amerikanske virksomheder i ryggen vil der ske en væsentlig styrkelse af den ukrainske slagkraft.

 

Det vil ikke mindst få stor betydning for den rolle, som F16-kampflyene kan komme til at spille i opgøret på slagmarken. F16-flyene er således et våben, hvis slagkraft i udpræget grad kræver løbende vedligehold.

 

Den nye amerikanske kurs, hvad angår støtten til Ukraines vedligeholdelsesaktiviteter og udvidede brug af avanceret militært materiel såsom F16, er et led i USA’s nye og stadigt mere ‘muskuløse’ støtte til den ukrainske krigsførelse.

 

Her er sket et kolossalt vigtigt skift.

 

Som Den Korte Avis tidligere har beskrevet, var Kreml for bare få måneder siden begyndt at få forhåbninger om, at Vesten var ved at slække på støtten til Ukraine. Man så tegn på voksende vestlig tvivl om ukrainernes  militære overlevelseskraft.

 

Men den tvivl synes at være gjort til skamme. Opbakningen til Ukraine er fortsat stærk. Det er i den grad blevet demonstreret i de seneste uger.

 

Hvis Joe Biden bliver genvalgt som præsident, må man forvente, at denne opbakning vil fortsætte – meget muligt i en forstærket udgave.

 

Men efter torsdagens TV-duel er fremtiden langt mere usikker for USA’s støtte til Ukraine.

 

Der bliver nu åbent talt om, at Biden ikke magter fire år mere som præsident. Og Trumps holdning til støtte til Ukraine er i bedste fald uklar i værste fald vil han stoppe den militære hjælp til kampen mod Rusland.

Source link