Den Korte Avis | Berlingske Media topscorer i mediestøtte

Den Korte Avis | Berlingske Media topscorer i mediestøtte


Danske nyhedsmedier modtager i væsentligt omfang økonomisk støtte fra det offentlige. Når der ses bort fra de særlige forhold omkring Danmarks Radio, løber støtten årligt op i mindst 1,5 mia. kr.

 

Momsfritagelse

I henhold til momslovens § 34, stk. 1, nr. 18 skal der ikke betales moms ved levering af aviser, herunder aviser leveret elektronisk, der normalt udkommer med mindst ét nummer månedligt. Fritagelsen omfatter også udbringningsgebyr for aviser. Vurderet på basis af det tabte moms-provenu kan værdien af 0-momsen til danske nyhedsmedier anslås til mindst 1,1 mia. kr. om året.

 

Redaktionel produktionsstøtte

Hvert år yder Kulturministeriet såkaldt ”Redaktionel produktionsstøtte” på knap 392 millioner kr. i tilskud til nyhedsmedier til produktion af redaktionelt indhold.

 

Redaktionel produktionsstøtte kan søges én gang om året og i 2024 har 94 titler søgt om redaktionel produktionsstøtte. Redaktionel produktionsstøtte består af en hovedordning og en supplementsordning. Dertil ydes der øget tilskud til lokale/regionale nyhedsmedier, der formidler selvstændigt journalistisk bearbejdet stof.

 

Det er Medienævnet, der vurderer og træffer afgørelse vedrørende ansøgninger om redaktionel produktionsstøtte og fredag den 14. juni blev resultatet offentliggjort.

 

Berlingske Media og JP/Politikens Hus

Af de 94 ansøgere blev 74 imødekommet. Berlingske Media og JP/Politikens Hus er igen i år de største tilskudsmodtagere. Det belgisk ejede Berlingske Media med i alt 44.482.960,38 kr. og JP/Politikens Hus med 43.972.593,23 kr.

Source link