Den Korte Avis | Anklageren om Korsørmanden: Han ville dræbe den 13-årige, han havde ingen anden udvej – læs anklagerens og forsvarerens gennemgang af de tre sager om unge pigers frygtelige lidelser

Den Korte Avis | Anklageren om Korsørmanden: Han ville dræbe den 13-årige, han havde ingen anden udvej – læs anklagerens og forsvarerens gennemgang af de tre sager om unge pigers frygtelige lidelser


”Tre unge piger, børn faktisk, der har været udsat for det, der må antages at være deres livs mareridt. De to af dem overlevede. Det gjorde den sidste ikke.”

 

Med disse ord opridsede specialanklager Susanne Bluhm sagens kerne, da hun onsdag procederede i Kirkerup-sagen.

 

Her er en 33-årig tiltalt mand, også kendt som ”Korsørmanden”, tiltalt for i alt fire alvorlige forhold:

 

  • Kidnapning, vold, seksuelt misbrug og voldtægt og planlagt drab på 13-årig pige.
  • Overfald med henblik på kidnapning og voldtægt mod 15-årig pige.
  • Kidnapning, voldtægt og drab på Emilie Meng.
  • Besiddelse af børnepornografisk materiale.

 

Indledningsvis konstaterede anklageren en række fællestræk i de tre sager:

 

Alle tre ofre var helt unge piger.

 

Alle tre ofre fik kontakt med gerningsmanden på forholdsvis øde steder.

 

Alle gerningssteder ligger på et relativt lille område på Vestsjælland.

 

Alle tre steder var områder, hvor tiltalte var kendt i forvejen.

 

Han havde ingen anden udvej end at dræbe

Anklageren startede sin procedure i de fire sager med bortførelsen og den seksuelle mishandling af en 13-årig pige fra Kirkerup.

 

Her blev den nu 33-årige tiltalte mand grebet på fersk gerning i sit hjem, da politiet befriede pigen.

 

Han har erkendt bortførelse og seksuel mishandling af pigen, men benægter, at bortførelsen var planlagt. Han benægter ligeledes voldtægt og planlægning af drab.

 

I sin procedure påpegede anklageren, at tiltalte om formiddagen den 15. april havde sagt nej til at mødes med sin bedste ven, men at han tværtimod havde sat sig ud i sin bil og slukket for sin mobiltelefon.

 

Da han fik øje på den 13-årige pige var han først kørt forbi hende, havde herefter foretaget et u-sving og påkørt hende bagfra, overfaldet hende og bundet hende og anbragt hende i bilens bagagerum.

 

Han benægter som nævnt fuldbyrdet voldtægt, men det står i modstrid til pigens forklaring.

 

Ligeledes benægter han modsat pigen, at han flere gange har truet med at dræbe hende, hvis hun ikke gjorde, som han sagde.

 

Desuden har han forklaret, at han havde planlagt at slippe hende fri om morgenen den 16. april, hvor politiet befriede hende, men havde sovet for længe.

 

Men den forklaring holder ikke, mener anklageren. Ifølge hendes opfattelse var planen at dræbe pigen, for han havde ingen anden udvej.

 

Hun havde set ham og hans hjem, og han havde efterladt sit dna på hende, påpegede anklageren

 

Anklageren: Pigen fra Sorø skulle kidnappes og voldtages

Efter at have procederet i sagen om overgrebene mod den 13-årige pige fra Kirkerup, tog anklageren fat i tiltalen for overfaldet på den 15-årige efterskoleelev fra Sorø.

 

Den sag har den tiltalte nægtet at udtale sig om i retten, men efter anklagerens opfattelse, står han bag overfaldet med det formål at kidnappe hende og voldtage hende.

 

Den 15-årige pige blev om aftenen den 8. november 2022 overfaldet på en vej, slæbt ind på en mark, hvor hun blev slået og fik sine hænder bundet med strips.

 

Hun skreg imidlertid så meget op, at gerningsmanden flygtede.

 

Og gerningsmanden, mener politiet, er den samme som i Kirkerup-sagen og Emile Meng-sagen.

 

DNA og strips

I sin procedure understregede anklageren, at tiltaltes bil har været i området, samt at han flere gange har bevæget sig rundt til fods i området.

 

Desuden er hans dna med størst mulige sandsynlighed fundet på pigens jakke.

 

Ligeledes påpeger anklageren lighedspunkter med overfaldet på den 13-årige pige fra Kirkerup:

 

Det er to unge piger, det skete på et øde sted, og der blev brugt strips ved begge forhold.

 

Ligeledes er der tale om strips i samme størrelse og samme farve, og de var sat sammen på præcis samme måde.

 

Kidnapning og forsøg på voldtægt

Selvom overfaldet på pigen i Sorø var ”lidt mere spontant” end overfaldet på den 13-årige pige i Kirkerup, mener anklageren, at motivet var det samme.

 

Altså forsøg på langvarig frihedsberøvelse og forsøg på voldtægt.

 

”Et seksuelt motiv er det eneste motiv, jeg kan komme i tanke om,” lød det fra anklageren.

 

Emilie Meng – et tilfældigt offer

Den dengang 18-årige Emilie Meng forsvandt den 10. juli 2016 klokken fire om morgenen sporløst fra Korsør Station efter en bytur i Slagelse.

 

Hun blev den 24. december samme år fundet dræbt og nøgen i et sumpområde i Regnemarks Bakker ved Borup.

 

 

I lighed med den 13-årige pige fra Kirkerup og den 15-årige pige fra Sorø var også Emilie Meng efter anklagerens opfattelse et tilfældigt offer for den nu tiltalte 33-årige mand.

 

Det er således langtfra første gang, at tiltalte sad i sin bil ved en togstation og ventede på et ungt offer, fremførte anklageren.

 

Han har selv forklaret, at han har kørt rigtig mange ture og fantaseret om, hvad han ville gøre ved piger og unge kvinder.

 

Tape omkring halsen og dna på jeans

Blandt de beviser, anklageren i sin procedure lagde vægt på, var der en rulle tape og fund af dna.

 

Ifølge anklageren er et af de vigtigste beviser i sagen den rulle tape, der blev fundet i en kuffert hos tiltalte, og som i brudfladen matchede med den tape, der blev fundet omkring halsen på Emilie Meng.

 

Tiltalte har tidligere forklaret, at han har fundet tapen, der indeholder dna-spor fra Emilie Meng, i naturen.

 

Sammenholdt med tiltaltes fantasier om sex og drab ville alene fundet af tapen have dannet grundlagt for at rejse tiltale for drab, erklærede anklageren.

 

Tiltalen for voldtægt er baseret på det faktum, at der er blev fundet dna-spor fra tiltalte på indersiden af Emile Mengs Jeans.

 

Der er dog lidt usikkerhed omkring disse dna-spor, da de også kan stamme fra tiltaltes bror eller far, som dog ikke har været involveret i sagen.

 

De blev fundet med vrangen udad, og måtte således være blevet trukket af hende, konkluderede anklageren som argument for voldtægt.

 

Forsvareren: Meget alvorlige forhold

Efter anklagerens procedure var det tiltaltes forsvarer, Karina Skou’s tur.

 

Hun erkendte, at det var meget alvorlige forhold, hendes klient var tiltalt for, men understregede samtidig, at det er op til anklageren at løfte bevisbyrden, samt at enhver tvivl skal komme tiltalte til gode.

 

Hendes påstand er således, at hendes klient skal frifindes i de forhold, han ikke har erkendt.

 

Det vil sige frifindelse for overfaldet i Sorø på den 15-årige efterskoleelev.

 

Frifindelse for voldtægt og planlægning af drab på den 13-årige pige fra Kirkerup samt total frifindelse i Emile Meng-sagen.

 

Han er ikke set på stedet og dna-spor er ikke nok

Som nævnt har tiltaltes forsvarer nedlagt påstand om frifindelse i sagen om overfaldet på den 15-årige efterskoleelev i Sorø

 

Forsvareren påpeger i den forbindelse, at tiltalte ikke er set på stedet, hvor overfaldet fandt sted.

 

Hun erkender fundet af tiltaltes dna på pigens jakke, men mener ikke, at det er nok til at få ham dømt og påpeger i øvrigt i den forbindelse, at der ikke blev fundet dna fra tiltalte på de strips, pigens hænder var bundet sammen med.

 

Ligeledes hæfter forsvareren sig ved, at det signalement, den overfaldne pige havde givet, ikke passer på den tiltalte.

 

Den uoverensstemmelse var specialanklager Susanne Bluhm i øvrigt også inde på i sin procedure, men påpegede, at det var mørkt, og at pigen blev overfaldet bagfra.

 

Forsvareren: Ualmindeligt groft, hvad min klient har gjort

I sagen om kidnapningen og den seksuelle mishandling af den 13-årige pige lagde tiltaltes forsvarer ikke skjul på, at det var ualmindeligt groft, hvad hendes klient har gjort.

 

”Det kan der ikke være to meninger om,” sagde hun.

 

Til gengæld fastholdt hun, at hendes klient ikke skal straffes for noget han ikke har gjort, og hun fandt ikke, at anklageren havde ført tilstrækkeligt bevis for fuldbyrdet voldtægt.

 

I den forbindelse fandt hun således, at der var ting i pigens forklaring, der ikke hang helt sammen og mente, at der burde have været en genafhøring af den 13-årige pige.

 

Ligeledes mener hun ikke, at anklageren i tilstrækkelig grad har ført dokumentation for, at hendes klient havde til hensigt at dræbe den 13-årige pige.

 

Tværtimod fremhævede Karina Skou, at pigens hoved havde været tildækket i de 27 timer, hun opholdt sig i tiltaltes hjem, så hun havde ikke mulighed for at give et signalement af tiltalte, når han havde sat hende fri.

 

Ingen har set tiltalte ved Korsør station

Som i sagen med overfaldet på den 15-årige efterskoleelev påpegede tiltaltes forsvarer også i Emilie Meng-sagen, at ingen havde set ham på gerningsstedet.

 

Altså i dette tilfælde Korsør Station, hvor en Hyundai i30 af samme type, som den tiltalte dengang ejede, spiller en central rolle med hensyn til at placere tiltalte på Korsør Station på det tidspunkt, hvor Emile Meng ankom fra Slagelse.

 

”Den her del med bilen mener jeg ikke, man kan bruge til at sige, at han er gerningsmand,” understreger forsvareren.

 

Tvivlsomme dna

Det væsentlige bevis med taperullen, der blev fundet hos tiltalte med Emilie Mengs dna, afviste forsvareren også med den begrundelse, at det er op til anklageren at modbevise tiltaltes forklaring om, at han havde fundet den i naturen.

 

Hun nævnte dog ikke graden af sandsynlighed for, at Emilie Meng skulle have tabt en rulle tape i naturen, hvorefter tiltalte rent tilfældigt herefter skulle have fundet den.

 

Ligeledes mener forsvareren heller ikke, at man kan tillægge de dna-undersøgelser, der er foretaget på Emilie Mengs jeans, nogen værdi.

 

De er efter hendes opfattelse tvivlsomme, da de hverken er akkrediteret eller fagfællebedømt.

 

Ingen ligheder mellem Emilie Meng og de andre sager

Afslutningsvis påpegede forsvareren, at der ikke er ligheder mellem Emilie Meng- sagen og de to andre sager, som hendes klient er tiltalt i.

 

Hun henviser til at drabet på Emilie Meng fandt sted i 2016, medens de to andre forhold fandt sted i henholdsvis 2023 og 2024.

 

Emilie Meng-sagen har en helt anden karakter, da der er tale om drab, påpegede hun

 

At hendes klient de seneste to år har haft nogle voldsomme seksuelle lyster underbygger ikke, at han skulle have begået et drab i 2016, argumenterede forsvareren.

 

Det ikke er nok at sige, at tiltalte er gerningsmand, fordi man har nogle dna-spor, sluttede tiltaltes forsvarer, Karina Skou sin procedure.

 

Skyldig eller ikke-skyldig afgøres fredag i næste uge

Efter at forsvarer og anklager nu har fremlagt deres opfattelse af sagen, er det nu op til nævningetinget at afgøre, om tiltalte er skyldig eller ikke skyldig i de forhold han er tiltalt for.

 

Den afgørelse vil blive fremlagt under næste retsmøde fredag den 28. juni.

 

Herefter skal anklager og forsvarer på grundlag af det dømte skyldsspørgsmål argumentere for, hvilken straf de hver især finder dem dømte skal have.

 

Denne artikel er delvis baseret på TV 2’s liveblog, som du finder her:

 

https://nyheder.tv2.dk/live/krimi/2024-06-19-dag-12-i-kirkerup-sagen

 

Source link