Dårligt nyt for danske elbilister

Dårligt nyt for danske elbilister


Selvom der er kommet flere lademuligheder til elbilisterne, så er der endnu lang vej til sund konkurrence på lademarkedet, skriver  Jacob Stahl Otte, der er direktør i Drivkraft Danmark, i Berlingske.

”Selvom der kommer flere lademuligheder, så er der endnu lang vej til sund konkurrence. Nye elbilister møder i dag flere udfordringer, når de skal navigere i opladningsmarkedet. Komplekse prisstrukturer og bindingsperiodeaftaler mindsker fleksibiliteten, gennemsigtigheden og den effektive brug af ladeinfrastrukturen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foreslår et decideret forbud mod bundling af hjemme- og udeopladning i op til fem år, da især dette produkt er svært for elbilisterne at gennemskue, og det er kun attraktivt for en lille del af dem.

Klimarådet peger på, at et klart og velfungerende marked er afgørende for at øge antallet af danskere, der i fremtiden vælger elbilen. Manglende konkurrence på lademarkedet er altså i sidste ende en hindring for den grønne omstilling af persontransporten”.

Source link