Danskerne udskammes til at ofre sig for Ukraine

Danskerne udskammes til at ofre sig for Ukraine


Alle danskere bør se det indlysende i, at de skal yde flere ofre end de penge og våben, som regeringen og Folketinget allerede har sendt til Ukraine, skriver Jarl Cordua i Berlingske.

”For nylig advarede statsministeren os alle om, at krigen i Ukraine faktisk kan betyde langt flere afsavn og ofre, end dem vi indtil videre herhjemme har ydet siden krigens begyndelse for mere end to år siden.

Når jeg så hører den overdrevne og noget hysteriske kritik af statsministerens udtalelser, hvor hendes motiver beklikkes ud i det absurde, kommer jeg faktisk i tvivl om, hvor vidt alle herhjemme har forstået alvoren af, hvad krigen kan få af konsekvenser, hvis ikke produktionen af våben og ammunition i Europa meget hurtigt kommer op i et langt højere gear.

Tiden er til at yde ofre. Ikke til at flere lægger sig på sofaen og nyder livet, mens Ukraine slås for en verden, hvor den store stat ikke kan gennemtrumfe sin vilje med våbenmagt overfor den mindre stat”.

Source link