Christos Pantokrator fra Sant Climent de Taüll (første halvdel av 1100-tallet).

Christos Pantokrator fra Sant Climent de Taüll (første halvdel av 1100-tallet).


Taüll-mesteren (aktiv 1123).

Freske fra apsis i Sant Climent de Taüll, overført til lerret, Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona.

Dette motivet er kjent som Christos Pantokrator (Kristus allherskeren), og viser en tronende Kristus omgitt av engler og helgener. I den oppslåtte boken leser vi EGO LUX MV(N)DI – Jeg er verdens lys, og vi ser klart de greske bokstaver Alfa og Omega på hver side, den første og den siste bokstav i det greske alfabetet.

ANNONSE

Source link