Behandlingscenter tiltales for uagtsomt manddrab

Behandlingscenter tiltales for uagtsomt manddrab


En 25-årig mand, som var indskrevet på Behandlingscenter Søgaarden A/S, indtog ved en fejl forkert medicin. Selvom fejlen blev opdaget, døde manden efterfølgende af fejlmedicineringen. Nu bliver behandlingscentret tiltalt for uagtsomt manddrab.

 

Af Anette Pedersen

Statsadvokaten i Viborg har besluttet, at der skal rejses tiltale mod Behandlingscenter Søgaarden A/S for overtrædelse af straffelovens § 241, jf. § 306, uagtsomt manddrab.

Behandlingscentret tiltales for i perioden fra den 9. til den 10. juni 2020, at have været ansvarlig for, at en patient afgik ved døden som følge af personalets fejlmedicinering og efterfølgende fejlbehandling.

Statsadvokaten i Viborg vurderer, at det er den samlede mængde fejl begået af de ansatte på behandlingscentret, som har forvoldt patientens død, og som udgør en overtrædelse af straffeloven. Tiltalen rejses derfor mod selskabet som juridisk person.

”Det er vores vurdering, at der kan føres bevis for, at det er den samlede mængde af fejl, som de ansatte på behandlingscentret begik, der forårsagede patientens død. Vi vurderer derfor, at det er rigtigst at rejse tiltale mod selskabet som juridisk person frem for mod enkelte personer,” siger statsadvokat Jakob Berger Nielsen, Statsadvokaten i Viborg.

Statsadvokaten i Viborg har samtidigt besluttet, at efterforskningen for overtrædelse af straffelovens § 241, uagtsomt manddrab, indstilles mod to ansatte på behandlingscentret, en læge og en sygevagt.

”På baggrund af efterforskningen, herunder udtalelser fra Retslægerådet og Styrelsen for Patientsikkerhed, er det vores vurdering, at de fejl som personalet måtte have begået, selvstændigt indebærer en så lav grad af uagtsomhed, at der ikke er grundlag for at tiltale dem personligt,” siger Jakob Berger Nielsen.

Sagen vil blive rejst som en domsmandssag.

Source link