25-årig mand idømt forvaring i omfattende sag om overgreb

25-årig mand idømt forvaring i omfattende sag om overgreb


25-årig mand idømt forvaring efter han i fredags blev kendt skyldig i 62 af de 65 forhold, han var tiltalt for.

 

 

En 25-årig mand blev i dag ved Retten i Esbjerg idømt forvaring i en omfattende sag om overgreb mod 27 piger. Den 25-årige blev dømt for en lang række overgreb mod 27 piger begået i årene fra 2014 til 2022. Den 25-årige mand blev i fredags kendt skyldig i 62 forhold, blandt andet fire voldtægter. Han er derudover også dømt for at have gennemført en række samlejer med piger, der var under 15 år gamle og andre former for krænkelser af unge piger.

 

”Jeg meget tilfreds med dommen. Vi havde lagt op til en forvaringsstraf og straffen understreger, hvor alvorlig denne sag er,” siger specialanklager Anemarie Haahr, som sammen med anklager Mathilde Teivang har ført sagen for anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

 

Den dømte blev i fredags frifundet for tre af de 65 forhold, han var tiltalt for. Det ene forhold handlede om trusler, det andet om deling af seksuelt materiale, mens det tredje handlede om besiddelse af seksuelt materiale.

 

De 27 piger er bosiddende over det meste af Danmark, og det var en anmeldelse fra en enkelt pige, der åbnede for en stor efterforskning og dermed det bevismateriale, som gennem de seneste måneder er lagt frem i retten.

 

Den 25-årige har anket dommen.

 

FAKTA:
Forvaring er en tidsubestemt foranstaltning, som domstolene tager i brug over for personer, der anses for at være særligt farlige. Man kan idømmes forvaring, hvis man findes skyldig i drab, røveri, frihedsberøvelse, alvorlig voldsforbrydelse, meget grove trusler, brandstiftelse, voldtægt eller anden alvorlig seksualforbrydelse eller forsøg herpå, og hvis domstolene vurderer, at tiltalte er til fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed.

Reglerne for forvaring er beskrevet i straffelovens § 70 til 72, og heraf fremgår det, at den tidsubestemte straf ikke må vare længere end nødvendigt. Hvis man er idømt forvaring for en forbrydelse, som kan give livstid, kan man som udgangspunkt ifølge straffuldbyrdelseslovens § 49 a ikke opnå tilladelse til udgang før efter 10 år.

Kilde: Anklagemyndigheden.dk

Source link