21.000 somaliere topper voldsstatistik - 24NYT

21.000 somaliere topper voldsstatistik – 24NYT


Somaliere er en af de største grupper af indvandrere i Danmark, og de topper voldsstatistik blandt andre indvandrergrupper. Mikkel Bjørn, udlændingeordfører for Dansk Folkeparti, kalder det ”fuldstændig skingrende vanvittigt”, at somaliske indvandrere begår så meget kriminalitet, skriver Berlingske.

”Gruppen af somaliske indvandrere og efterkommere, der tæller omtrent 21.000 personer, har i årevis ligget i bunden, når man kigger på tal for beskæftigelse og uddannelse. Og i toppen, når det kommer til kriminalitet. I alt er 17,6 pct. af indvandrerne fra Somalia dømt for kriminalitet.

Det er det næsthøjeste tal lige efter indvandrere fra Libanon, der også omfatter en del statsløse palæstinensere. Når man kigger på raten for voldsforbrydelser specifikt, ligger 15-79-årige mandlige indvandrere fra Somalia 546 pct. højere end gennemsnittet af alle mænd i aldersgruppen – altså mere end seks gange så meget. På tværs af alle kriminalitetsformer begår 15-79-årige mænd fra Somalia 146 pct. oftere kriminalitet end gennemsnittet af alle mænd i aldersgruppen, viser tallene – altså mere end dobbelt så meget.

Enhver regerings fremmeste opgave er ansvaret for dens egen befolkning og sikre tryghed og velstand. Det er det regeringen ikke gør, men burde gøre‘, siger Mikkel Bjørn. Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) udtaler, at ’det er helt uacceptabelt, at nogle indvandrere og efterkommere takker det danske folk for dets åbenhed og gavmildhed ved at begå kriminalitet’.”

Source link