1.223 mindreårige muslimske piger viet via danske kongebreve

1.223 mindreårige muslimske piger viet via danske kongebreve


Op gennem 1980’erne, 1990’erne, 2000’erne og 2010’erne blev 1.223 mindreårige piger med indvandrer- og efterkommerbaggrund viet via danske kongebreve. Hertil kommer de mindreårige piger, der blev viet før 1996. Dermed har myndighederne blåstemplet barnebrude i Danmark, skriver Berlingske.

”En del af ægteskaberne har været tvangsægteskaber. Det skyldes den høje aldersforskel mellem de mindreårige piger og de voksne mænd. I mange tilfælde er der også tale om indirekte tvang i form af familiens forventninger, kulturelle normer og religiøs praksis blandt muslimer. I muslimske lande er barnebrude et udbredt fænomen, som tallene tyder på, at indvandrerne har taget med til Danmark.

Professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet Frederik Waage vurderer, at der er en teoretisk mulighed for, at embedsmænd kan drages til ansvar, hvis de har givet kongebreve til ægteskaber mellem piger under den seksuelle lavalder og voksne mænd. ’Som embedsmand vil man kunne komme i problemer, hvis man har givet kongebrev til et ægteskab mellem en 14-årig pige og en 30-årig mand. Hvis embedsmændene har været bevidste om, at ægteskaberne var arrangerede tvangsægteskaber, vil det efter omstændighederne kunne give anledning til undersøgelser af, om der er sket overtrædelse af straffeloven. Tilsvarende kan det ikke udelukkes, at myndighederne ville kunne blive mødt med erstatningskrav fra eventuelle ofre for den her praksis’, siger han”.

24NYT: Bemærk, at det kun er en “teoretisk” mulighed, at embedsmænd kan drages til ansvar. Embedsmændene kan jo effektivt undgå strafansvar ved at påstå, at de ikke var bevidste om, at der var tale om arrangerede tvangsægteskaber.

 

Source link